Aanbod Voortgezet onderwijs

Voor het onderwijs

Aanbod voortgezet onderwijs

Scholen en bibliotheken hebben een gemeenschappelijk belang en werkterrein: de taalontwikkeling van kinderen. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, grammatica, begrijpend lezen en spelling. Kinderen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1.000 woorden per jaar.

Met deze programma’s helpt de bibliotheek je bij het verbeteren van de resultaten voor taal en het stimuleren van veel lezen, op school en thuis. Deze programma’s sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en bij de kerndoelen op school. Ook vind je programma’s gericht op het bevorderen van mediawijsheid.


Flyer Aanbod Voortgezet onderwijs 2024 - 2025

Cultuur in de klas Huizen

Jongeren in Huizen kunnen op vele manieren in aanraking komen met cultuur. Docenten kunnen door de opzet van dit overzicht eenvoudig zèlf contact leggen met de aanbieders. 

Ga naar Cultuur in de klas

Bibliotheek op school (dBos)

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Ga naar de Bibliotheek op school

Doe je digiding!

'Doe je digiding!' is de online lesomgeving voor jongeren en de digitale overheid. Hiermee leren leerlingen hoe ze zelfstandig hun digitale overheidszaken regelen.

Ga naar Doe je digiding

  • Wil je meer informatie over het bevorderen van leesplezier en mediawijsheid?