Privacy

Bescherming tegen onjuist gebruik van uw gegevens

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan u te beschermen tegen onjuist gebruik van uw gegevens. Dit betekent o.a. dat wij met onze leveranciers (zoals de leverancier van ons bibliotheeksysteem) duidelijke afspraken maken hoe wij en zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reserveren
I.v.m. de privacy is op de bonnen die wij uitdraaien wanneer je gereserveerde boek binnenkomt, niet meer je volledige naam en lenersnummer zichtbaar. Op de bon staan alleen nog de eerste 3 letters van je achternaam, je eerste voorletter en de laatste 5 cijfers van uw bibliotheekpas-nummer. Bijvoorbeeld Jansen, A wordt op de bon  Jan A. *****00001

Privacyverklaring
Lees hier de Privacyverklaring van Bibliotheek Gooi+.

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS*
De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken.

Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Persoonsgegevens die wij delen met het CBS
geboortedatum/ geslacht/ laatste inschrijfdatum/ ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/ 6-positie postcode/ huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/ de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

Hoe gaat het CBS met uw persoonsgegevens om
Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met de privacy coördinator van Bibliotheek Gooi+ via telefoon 035 - 697 3000.

Centraal Bureau voor de Statistiek